Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Alderney[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy đảo Alderney]
Alderney là đảo nằm về phía bắc nhất trong Quần đảo Eo biển ngoài khơi Normandy. Đảo là một thuộc địa Hoàng gia của Anh, là một phần của Địa hạt (Balliwick) Guernsey. Đảo có diện tích 7.8km², dân số 2,400 người.


[Xu bạc kỷ niệm của Alderney]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites