Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Italian Somaliland[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Italian Somaliland]

Italian Somaliland là một thuộc địa của Vương quốc Italia từ những năm 1880 đến năm 1936 tại khu vực hiện nay là Somalia. Ngày 3 đến 14 tháng 8/1940, quân đội Italia từ Ethiopia tới xâm lược vùng British Somaliland , đây là một phần của Chiến dịch Đông Phi trong Thế chiến II.

Sau Thế chiến II, Anh quốc duy trì quyền kiểm soát với cả British Somaliland và Italian Somaliland như những khu vực bảo hộ. Tháng 11 năm 1949, Liên hiệp quốc trao cho Italia quyền uỷ trị với Italian Somaliland.

British Somaliland độc lập ngày 26/6/1960, và Italian Somaliland cũng theo bước năm ngày sau đó. Ngày 1/7/1960, hai vùng lãnh thổ này thống nhất để lập ra Cộng hoà Somalia.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites