Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Liên bang Rhodesia & Nyasaland[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Liên bang Rhodesia & Nyasaland]

Năm 1953, dưới sức ép của người da trắng thiểu số ở miền Nam Rhodesia, chính phủ Anh bị buộc phải thành lập liên bang Rhodesia & Nyasaland bao gồm Bắc Rhodesia, Nam Rhodesia và Nyasaland.

Và liên bang Rhodesia & Nyasaland chính thức sụp đổ vào ngày 31-12-1963 khi Bắc Rhodesia giành được độc lập thành lập nước Zambia, Nyasaland cũng giành được độc lập thành lập nước Malawi. Nam Rhodesia trở thành Rhodesia và ngày nay là Zimbabwe.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites