Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Afrique occidentale française[Bản đồ, quốc kỳ Afrique occidentale française]

Tây Phi thuộc Pháp (tiếng Anh : French West Africa, tiếng Pháp: Afrique occidentale française, viết tắt: AOF) là một liên bang gồm 8 xứ thuộc địa của Pháp ở châu Phi gồm: Mauritania, Sénégal, Soudan thuộc Pháp (nay là Mali), Guinée thuộc Pháp (nay là Guinée), Côte d'Ivoire, Niger, Upper Volta (nay là Burkina Faso) và Dahomey (nay là Bénin).

Liên bang này được thành lập vào năm 1895. Lúc đầu chỉ có 4 xứ Sénégal, Soudan thuộc Pháp, Guinée thuộc Pháp và Côte d'Ivoire. Đứng đầu liên bang là tổng toàn quyền, lúc đầu đóng ở Saint-Louis (Sénégal) về sau đóng ở Dakar (cũng thuộc Sénégal). Các xứ khác lần lượt gia nhập sau. Năm 1958, Tây Phi thuộc Pháp giải thể. Tây Phi thuộc Pháp rộng 4.689.000 km² (phần lớn là hoang mạc và bán hoang mạc Sahara).(wikipedia)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites